لیست قیمت ها

چراغ خطی سیلیکونی عرض 6
کد: H-1LC136
چراغ خطی سیلیکونی عرض 6
97,000 تومان

مناسب برای ریسه های نئون فلکسی بوده و انعطاف پذیری است.
قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
ارتفاع 13 میلیمتر می باشد.

چراغ خطی سیلیکونی عرض 12
کد: H-1LC122
چراغ خطی سیلیکونی عرض 12
119,000 تومان

برای دکوراسیون داخلی و دکوراسیون خارجی مناسب است.
قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
ارتفاع 20 میلیمتر می باشد.

چراغ خطی سیلیکونی عرض 20
کد: H-1LC202
چراغ خطی سیلیکونی عرض 20
142,000 تومان

برای طراحی های قوسی بسیار مناسب است.
قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
ارتفاع 20 میلیمتر می باشد.

پروفیل الومینیوم قرنیز 8 سانتی تخت LED دار
کد: H-100LS8
پروفیل الومینیوم قرنیز 8 سانتی تخت LED دار
196,000 تومان

قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
حداکثر طول 3 متر و جنس دیفیوزر p.p یا p.c می باشد.
قاب پشت دو عدد 10 سانتی به ازای هر یک متر می باشد.

پروفیل الومینیوم قرنیز 4 سانتی قوسی LED دار
کد: H-100LS4
پروفیل الومینیوم قرنیز 4 سانتی قوسی LED دار
192,000 تومان

حداکثر طول 3 متر است.
دیفیوزر p.p یا p.c می باشد.
قیمت به ازای هر متر طول می باشد.

پروفیل الومینیوم چراغ خطی لوستری
کد: H-100L69
پروفیل الومینیوم چراغ خطی لوستری
440,000 تومان

قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
حداکثر طول 3 متر و دیفیوزر p.c می باشد.
رنگ بندی سفید، مشکی

پروفیل الومینیوم چراغ خطی 10 سانتی
کد: H-100L10
پروفیل الومینیوم چراغ خطی 10 سانتی
310,000 تومان

حداکثر طول 3 متر و دیفیوزر p.c می باشد.
قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
end cap از جنس آلومینیوم انادایز شده و با هزینه مجزا موجود است.

پروفیل الومینیوم چراغ خطی 5 سانتی لبه دار
کد: H-100L51
پروفیل الومینیوم چراغ خطی 5 سانتی لبه دار
250,000 تومان

حداکثر طول 3 متر و دیفیوزر p.c می باشد.
قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
رنگ بندی سفید، نقراه ای، مشکی مات

پروفیل الومینیوم چراغ خطی 5 سانتی بدون لبه
کد: H-100L50
پروفیل الومینیوم چراغ خطی 5 سانتی بدون لبه
240,000 تومان

حداکثر طول 3 متر و دیفیوزر p.c می باشد.
قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
رنگ بندی سفید، نقراه ای، مشکی

پروفیل الومینیوم نور مخفی کناف
کد: H-100LK4
پروفیل الومینیوم نور مخفی کناف
138,000 تومان

حداکثر طول 3 متر می باشد.
قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
ارتفاع 47 میلی متر می باشد.

پروفیل الومینیوم چراغ خطی کناف 3 سانتی
کد: H-100LK3
پروفیل الومینیوم چراغ خطی کناف 3 سانتی
102,000 تومان

عرض 3 سانتیمتر و دیفیوزر p.p یا p.c می باشد.
قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
رنگ بندی سفید، نقره ای، مشکی

پروفیل الومینیوم چراغ خطی کناف 2 سانتی فنر خور
کد: H-100LK2
پروفیل الومینیوم چراغ خطی کناف 2 سانتی فنر خور
97,000 تومان

قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
عرض 2 سانتی متر و دیفیوزر p.p یا p.c می باشد.
رنگ بندی سفید، نقراه ای، مشکی

END CAP چراغ خطی کناف 2 سانتی فنر خور
کد: H-1PELK2
END CAP چراغ خطی کناف 2 سانتی فنر خور
5,000 تومان

جنس ABS می باشد.
محصول جانبی چراغ خطی کناف 2 سانتی فنر خور
قیمت به ازای هر عدد می باشد.

پروفیل الومینیوم چراغ خطی کناف 2 سانتی
کد: H-100LK1
پروفیل الومینیوم چراغ خطی کناف 2 سانتی
95,000 تومان

قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
عرض 2 سانتی متر و دیفیوزر p.p یا p.c می باشد.
رنگ بندی سفید، نقراه ای، مشکی

END CAP چراغ خطی کناف 2 سانتی
کد: H-1PELK1
END CAP چراغ خطی کناف 2 سانتی
5,000 تومان

جنس ABS می باشد.
محصول جانبی چراغ خطی کناف 2 سانتی
قیمت به ازای هر عدد می باشد.

پروفیل الومینیوم چراغ خطی روکار عرض 3 سانت و ارتفاع 17 میل
کد: H-1L35-1
پروفیل الومینیوم چراغ خطی روکار عرض 3 سانت و ارتفاع 17 میل
97,000 تومان

قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
حداکثر طول 3 متر و جنس دیفیوزر p.p یا p.c می باشد.
رنگ بندی سفید، مشکی و ارتفاع 17 میلیمتر است.

END CAP چراغ خطی رو کار عرض 3 سانت و ارتفاع 17 میل
کد: H-PEL35-1
END CAP چراغ خطی رو کار عرض 3 سانت و ارتفاع 17 میل
6,000 تومان

جنس ABS می باشد.
محصول جانبی چراغ خطی رو کار عرض 3 سانت و ارتفاع 17 میل
قیمت به ازای هر عدد می باشد.

پروفیل الومینیوم چراغ خطی دو تیکه
کد: H-1L35-0
پروفیل الومینیوم چراغ خطی دو تیکه
178,000 تومان

قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
حداکثر طول 3 متر و جنس دیفیوزر p.p یا p.c می باشد.
رنگ بندی سفید، مشکی

END CAP چراغ خطی دو تیکه
کد: H-1PEL35
END CAP چراغ خطی دو تیکه
6,000 تومان

جنس ABS می باشد.
محصول جانبی چراغ خطی دو تیکه مشکی
قیمت به ازای هر عدد می باشد.

پروفیل الومینیوم چراغ خطی 4 سانتی
کد: H-100L34
پروفیل الومینیوم چراغ خطی 4 سانتی
160,000 تومان

قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
ارتفاع 4 سانتیمتر و دیفیوزر p.p یا p.c و رنگبندی سفید، نقراه ای، مشکی است.
end cap از جنس آلومینیوم انادایز شده و با هزینه مجزا موجود است.

END CAP چراغ خطی 3 سانتی بدون لبه
کد: H-1PEL34
END CAP چراغ خطی 3 سانتی بدون لبه
6,000 تومان

جنس ABS می باشد.
محصول جانبی چراغ خطی 3 سانتی بدون لبه
قیمت به ازای هر عدد می باشد.

پروفیل الومینیوم چراغ خطی 3 سانتی
کد: H-100L30
پروفیل الومینیوم چراغ خطی 3 سانتی
140,000 تومان

حداکثر طول 3 متر و دیفیوزر p.p یا p.c می باشد.
قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
end cap از جنس ABS و با هزینه مجزا موجود است.

END CAP چراغ خطی 3 سانتی لبه دار
کد: H-1PEL30
END CAP چراغ خطی 3 سانتی لبه دار
6,000 تومان

جنس ABS می باشد.
محصول جانبی چراغ خطی 3 سانتی
قیمت به ازای هر عدد می باشد.

پروفیل الومینیوم چراغ خطی اسانسور
کد: H-1000LE
پروفیل الومینیوم چراغ خطی اسانسور
95,000 تومان

حداکثر طول 3 متر است.
دیفیوزر از نوع p.p می باشد.
قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.

پروفیل چراغ خطی دفنی عرض 2 سانت ارتفاع 10 میل
کد: H-10LG10
پروفیل چراغ خطی دفنی عرض 2 سانت ارتفاع 10 میل
119,000 تومان

ارتفاع 10 میلیمتر است.
عرض 2 سانتیمتر می باشد.
قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.

پروفیل الومینیوم چراغ خطی توکار لبه دار با تیغه وسط
کد: H-100L24
پروفیل الومینیوم چراغ خطی توکار لبه دار با تیغه وسط
83,000 تومان

ارتفاع 20 میلیمتر است.
دیفیوزر p.p یا p.c می باشد.
قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.

END CAP چراغ خطی توکار لبه دار با تیغه وسط
کد: H-1PEL24
END CAP چراغ خطی توکار لبه دار با تیغه وسط
5,000 تومان

جنس ABS می باشد.
محصول جانبی چراغ خطی توکار لبه دار با تیغه وسط
قیمت به ازای هر عدد می باشد.

پروفیل الومینیوم چراغ خطی توکار بدون لبه
کد: H-100L23
پروفیل الومینیوم چراغ خطی توکار بدون لبه
108,000 تومان

ارتفاع 20 میلیمتر و دیفیوزر p.p یا p.c می باشد.
قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
رنگ بندی نقره ای، مشکی مات

END CAP چراغ خطی توکار بدون لبه
کد: H-1PEL23
END CAP چراغ خطی توکار بدون لبه
5,000 تومان

جنس ABS می باشد.
محصول جانبی چراغ خطی توکار بدون لبه
قیمت به ازای هر عدد می باشد.

پروفیل الومینیوم چراغ خطی توکار لبه دار
کد: H-100L22
پروفیل الومینیوم چراغ خطی توکار لبه دار
82,000 تومان

ارتفاع 20 میلیمتر و دیفیوزر p.p یا p.c می باشد.
قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.
رنگ بندی نقره ای، مشکی مات

END CAP چراغ خطی 2 سانتی لبه دار
کد: H-1PEL22
END CAP چراغ خطی 2 سانتی لبه دار
5,000 تومان

جنس ABS می باشد.
محصول جانبی چراغ خطی 2 سانتی لبه دار
قیمت به ازای هر عدد می باشد.

پروفیل الومینیوم چراغ خطی کنج
کد: H-100L21
پروفیل الومینیوم چراغ خطی کنج
100,000 تومان

ارتفاع 9 میلیمتر است.
دیفیوزر p.p یا p.c می باشد.
قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.

END CAP چراغ خطی کنج
کد: H-1PEL21
END CAP چراغ خطی کنج
4,500 تومان

جنس ABS می باشد.
محصول جانبی چراغ خطی کنج
قیمت به ازای هر عدد می باشد.

پروفیل الومینیوم چراغ خطی دو سانتی توکار
کد: H-100L20
پروفیل الومینیوم چراغ خطی دو سانتی توکار
78,000 تومان

ارتفاع 8 میلیمتر است.
دیفیوزر p.p یا p.c می باشد.
قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.

END CAP چراغ خطی توکار 2 سانتی
کد: H-1PEL20
END CAP چراغ خطی توکار 2 سانتی
5,000 تومان

جنس ABS می باشد.
محصول جانبی چراغ خطی توکار 2 سانتی
قیمت به ازای هر عدد می باشد.

پروفیل الومینیوم چراغ خطی کابینتی نقره ای
کد: H-100L19
پروفیل الومینیوم چراغ خطی کابینتی نقره ای
62,000 تومان

رویه آنودایز نقره ای
حداکثر طول 3 متر می باشد.
قیمت بدون LED و به ازای هر متر طول می باشد.

پادری آلومینیومی یک سانتی با رویه موکت
کد: H-10D100
پادری آلومینیومی یک سانتی با رویه موکت
3,400,000 تومان

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد.
مناسب برای تردد پایین
ارتفاع 1 سانت

پادری آلومینیومی یک سانتی pvc و موکت
کد: H-10D150
پادری آلومینیومی یک سانتی pvc و موکت
2,600,000 تومان

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد.
مناسب برای تردد پایین
ارتفاع 1 سانت

پادری آلومینیومی pvc یک سانتی
کد: H-10D200
پادری آلومینیومی pvc یک سانتی
1,800,000 تومان

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد.
مناسب برای تردد پایین
ارتفاع 1 سانت

پادری ضخامت 1 سانت آلومینیومی pvc با رویه موکت
کد: H-10D250
پادری ضخامت 1 سانت آلومینیومی pvc با رویه موکت
3,050,000 تومان

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد.
مناسب برای تردد پایین (آپارتمانی و مسکونی)
ارتفاع 1 سانت

پادری آلومینیومی دو سانتی با رویه موکت
کد: H-10D300
پادری آلومینیومی دو سانتی با رویه موکت
4,450,000 تومان

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد.
مناسب برای تردد بالا
ارتفاع 2 سانت

پادری آلومینیومی موکت و pvc ضخامت 2 سانتی
کد: H-10D350
پادری آلومینیومی موکت و pvc ضخامت 2 سانتی
3,090,000 تومان

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد.
مناسب برای تردد بالا
ارتفاع 2 سانت

پادری آلومینیومی شیار دار موکت
کد: H-10D450
پادری آلومینیومی شیار دار موکت
2,800,000 تومان

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد.
مناسب برای تردد پایین
ارتفاع 1 سانت

پادری آلومینیومی دو سانتی پر تردد
کد: H-10D500
پادری آلومینیومی دو سانتی پر تردد
4,590,000 تومان

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد.
مناسب برای تردد خیلی بالا
ارتفاع 2 سانت

پادری پی وی سی استخری ضد لغزش
کد: H-10D700
پادری پی وی سی استخری ضد لغزش
1,020,000 تومان

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد.
مناسب برای تردد بالا
ارتفاع 14 میلیمتر

پادری چسبی یا استیکی مت - نوع یک
کد: H-10D900
پادری چسبی یا استیکی مت - نوع یک
2,900,000 تومان

قیمت به ازای بسته 10 عددی می باشد.
بسته 10 عددی
ابعاد 90x60

پادری چسبی یا استیکی مت - نوع دو
کد: H-1PD950
پادری چسبی یا استیکی مت - نوع دو
3,500,000 تومان

قیمت به ازای بسته 6 عددی می باشد.
بسته 6 عددی
ابعاد 90x117

ترمز پله آلومینیومی تک کانال
کد: H-1000T1
ترمز پله آلومینیومی تک کانال
158,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
دارای شب تاب برای مواقع قطعی برق
عرض 4 سانتیمتر

ترمز پله آلومینیومی تک با رویه لاستیک
کد: H-1PT1-R
ترمز پله آلومینیومی تک با رویه لاستیک
164,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
دارای شب تاب برای مواقع قطعی برق
عرض 4 سانتیمتر

ترمز پله آلومینیومی 2 کانال
کد: H-1000T2
ترمز پله آلومینیومی 2 کانال
205,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
میزان تردد بالا می باشد.
عرض 8 سانتیمتر

ترمز پله آلومینیومی دو کانال با رویه لاستیک
کد: H-1PT2-R
ترمز پله آلومینیومی دو کانال با رویه لاستیک
214,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
میزان تردد بالا می باشد.
عرض 8 سانتیمتر

ترمز پله آلومینیومی ساده
کد: H-1000T3
ترمز پله آلومینیومی ساده
184,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
میزان تردد بالا می باشد.
عرض 6 سانتیمتر

ترمز پله آلومینیومی دوبل تخت
کد: H-1000T4
ترمز پله آلومینیومی دوبل تخت
160,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
جنس رویه PVC و نوار شب تاب
عرض 9 سانتیمتر

ترمز پله آلومینیومی دوبل تخت با رویه لاستیک مشکی
کد: H-1PT4-R
ترمز پله آلومینیومی دوبل تخت با رویه لاستیک مشکی
170,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
جنس رویه PVC و نوار شب تاب
عرض 9 سانتیمتر

ترمز پله تک ال ای دی
کد: H-1000T5
ترمز پله تک ال ای دی
240,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
مختص به فضا های دکوراتیو
عرض 8 سانتیمتر

ترمز پله دوبل ال ای دی
کد: H-1000T6
ترمز پله دوبل ال ای دی
305,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
رویه نوار PVC ، نوار LED ، نوار شب تاب
عرض 8 سانتیمتر

END CAP ترمز پله دوبل ال ای دی
کد: H-1PT6-2
END CAP ترمز پله دوبل ال ای دی
6,500 تومان

قیمت به ازای هر عدد می باشد.
محصول مکمل ترمز پله دوبل ال ای دی
جنس از نوع ABS است.

ترمز پله لاستیکی 6 سانتی چسبدار
کد: H-1000T7
ترمز پله لاستیکی 6 سانتی چسبدار
75,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
جنس لاستیکی شیار دار
عرض 6 سانتیمتر

ترمز پله لاستیکی 10 سانتی چسبدار
کد: H-1PT7-1
ترمز پله لاستیکی 10 سانتی چسبدار
114,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
جنس لاستیکی شیار دار
عرض 10 سانتیمتر

ترمز پله لاستیکی 6 سانتی بدون چسب
کد: H-1PT7-3
ترمز پله لاستیکی 6 سانتی بدون چسب
70,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
جنس لاستیکی شیار دار
عرض 6 سانتیمتر

ترمز پله لاستیکی 10 سانتی بدون چسب
کد: H-1PT7-4
ترمز پله لاستیکی 10 سانتی بدون چسب
105,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
جنس لاستیکی شیار دار
عرض 10 سانتیمتر

ترمز پله پی وی سی 6 سانتی پشت چسبدار
کد: H-1000T8
ترمز پله پی وی سی 6 سانتی پشت چسبدار
63,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
رنگ مشکی ، آبی ، طوسی ، زرد ، قرمز
عرض 6 سانتیمتر

ترمز پله پی وی سی 6 سانتی بدون چسب
کد: H-1PT8-1
ترمز پله پی وی سی 6 سانتی بدون چسب
59,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
رنگ مشکی ، آبی ، طوسی ، زرد ، قرمز
عرض 6 سانتیمتر

ترمز پله سمباده ای مشکی 5 سانتی
کد: H-1000T9
ترمز پله سمباده ای مشکی 5 سانتی
36,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
مناسب برای محیط های کم تردد
عرض 5 سانتیمتر

ترمز پله سمباده ای زرد مشکی 5 سانتی
کد: H-1PT9-1
ترمز پله سمباده ای زرد مشکی 5 سانتی
49,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
مناسب برای محیط های کم تردد
عرض 5 سانتیمتر

ترمز پله سمباده ای شب تاب دار 5 سانتی
کد: H-1PT9-2
ترمز پله سمباده ای شب تاب دار 5 سانتی
49,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
مناسب برای محیط های کم تردد
عرض 5 سانتیمتر

ترمز پله نبشی پی وی سی شب تاب دار
کد: H-PT11-1
ترمز پله نبشی پی وی سی شب تاب دار
112,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
مناسب برای ترددهای بالا
عرض استاندارد 6 سانت تا 1 متر

ترمز پله نبشی پی وی سی بدون شب تاب
کد: H-100T11
ترمز پله نبشی پی وی سی بدون شب تاب
75,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
مناسب برای ترددهای بالا
عرض استاندارد 6 سانت تا 1 متر

ترمزپله سیلیسی 5 سانتی چسبدار
کد: H-100T12
ترمزپله سیلیسی 5 سانتی چسبدار
78,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
مناسب برای مکان های با تردد بالا
عرض 5 سانتیمتر

ترمز پله سیلیسی 10 سانتی چسبدار
کد: H-PT12-1
ترمز پله سیلیسی 10 سانتی چسبدار
125,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
مناسب برای مکان های با تردد بالا
عرض 10 سانتیمتر

ترمزپله سیلیسی 5 سانتی بدون چسب
کد: H-PT12-3
ترمزپله سیلیسی 5 سانتی بدون چسب
75,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
مناسب برای مکان های با تردد بالا
عرض 5 سانتیمتر

ترمزپله سیلیسی 10 سانتی بدون چسب
کد: H-PT12-4
ترمزپله سیلیسی 10 سانتی بدون چسب
114,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
مناسب برای مکان های با تردد بالا
عرض 10 سانتیمتر

پروفیل گرده ماهی 3 سانتی
کد: H-1000A1
پروفیل گرده ماهی 3 سانتی
82,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
نحوه نصب پیچ یا چسب
عرض 3 سانتیمتر

پروفیل شیب دار باز
کد: H-1000A2
پروفیل شیب دار باز
88,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
امکان آنودایز رنگی دارد
حداکثر طول 3 متر

پروفیل شیب دار مثلثی ارتفاع 8 میل
کد: H-1000A3
پروفیل شیب دار مثلثی ارتفاع 8 میل
87,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
امکان آنوایز رنگی دارد
حداکثر طول 3 متر

پروفیل شیب دار مثلثی ارتفاع 16 میل
کد: H-1000A4
پروفیل شیب دار مثلثی ارتفاع 16 میل
270,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
امکان آنودایز رنگی دارد
حداکثر طول 3 متر

پروفیل تمام کننده لبه موکت عصایی
کد: H-1000A6
پروفیل تمام کننده لبه موکت عصایی
87,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
امکان آنودایز رنگی دارد
حداکثر طول 3 متر

پروفیل Z
کد: H-1000A7
پروفیل Z
126,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
امکان آنودایز رنگی دارد
حداکثر طول 3 متر

پروفیل شیبدار 2 سانتی موکت خور
کد: H-1000A8
پروفیل شیبدار 2 سانتی موکت خور
190,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
ارتفاع 2 سانتیمتر
حداکثر طول 3 متر

پروفیل نبشی 1.5 سانتی
کد: H-100A10
پروفیل نبشی 1.5 سانتی
64,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
امکان آنودایز رنگی دارد
حداکثر طول 3 متر

پروفیل رمپ یک سانتی آلومینیومی
کد: H-100AO2
پروفیل رمپ یک سانتی آلومینیومی
112,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
امکان آنودایز رنگی دارد
حداکثر طول 3 متر

پروفیل نبشی 2 سانتی نقره ای
کد: H-100A11
پروفیل نبشی 2 سانتی نقره ای
65,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
امکان آنودایز رنگی دارد
حداکثر طول 3 متر

پروفیل نبشی دور
کد: H-100A12
پروفیل نبشی دور
65,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
امکان آنودایز رنگی دارد
حداکثر طول 3 متر

نبشی آلومینیومی 7 سانتی ساده بدون شب تاب
کد: H-100A13
نبشی آلومینیومی 7 سانتی ساده بدون شب تاب
185,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
امکان آنودایز رنگی دارد
حداکثر طول 3 متر

پروفیل سپری 2 سانتی
کد: H-100A20
پروفیل سپری 2 سانتی
60,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
امکان آنودایز رنگی دارد
حداکثر طول 3 متر

پروفیل سپری 3 سانتی
کد: H-100A21
پروفیل سپری 3 سانتی
66,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
امکان آنودایز رنگی دارد
حداکثر طول 3 متر

پروفیل آلومینیومی فرچه بطول
کد: H-100A29
پروفیل آلومینیومی فرچه بطول
75,500 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
مناسب برای زیر درب های مسکونی و اداری
نحوه نصب پیچ یا چسب

فرچه هوابندی 2 سانتی یک متری
کد: H-10PA30
فرچه هوابندی 2 سانتی یک متری
155,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
مناسب برای زیر درب های مسکونی و اداری
نحوه نصب پیچ یا چسب

فرچه هوابندی 4 سانتی یک متری
کد: H-10PA31
فرچه هوابندی 4 سانتی یک متری
160,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
مناسب برای زیر درب های مسکونی و اداری
نحوه نصب پیچ یا چسب

فرچه هوابندی 6 سانتی یک متری
کد: H-10PA32
فرچه هوابندی 6 سانتی یک متری
180,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
مناسب برای زیر درب های مسکونی و اداری
نحوه نصب پیچ یا چسب

فرچه هوابندی 7 سانتی یک متری
کد: H-10PA33
فرچه هوابندی 7 سانتی یک متری
185,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
مناسب برای زیر درب های مسکونی و اداری
نحوه نصب پیچ یا چسب

فرچه هوابندی 5 سانتی یک متری
کد: H-10PA34
فرچه هوابندی 5 سانتی یک متری
180,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
مناسب برای زیر درب های مسکونی و اداری
نحوه نصب پیچ یا چسب

پروفیل قرنیز 2 سانتی
کد: H-100A40
پروفیل قرنیز 2 سانتی
59,500 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
امکان آنودایز رنگی دارد
حداکثر طول 3 متر

پروفیل قرنیز 5 سانتی
کد: H-100A41
پروفیل قرنیز 5 سانتی
141,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
قاب پشت دو عدد 10 سانتی به ازای هر یک متر
حداکثر طول 3 متر

END CAP قرنیز 5 سانتی
کد: H-PA41-2
END CAP قرنیز 5 سانتی
12,000 تومان

قیمت به ازای هر عدد می باشد.
محصول مکمل قرنیز 5 سانتی
می باشد

پروفیل قرنیز 8 سانتی
کد: H-100A42
پروفیل قرنیز 8 سانتی
165,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
قاب پشت دو عدد 10 سانتی به ازای هر یک متر
حداکثر طول 3 متر

پروفیل لب پله عصایی
کد: H-100A50
پروفیل لب پله عصایی
70,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
امکان آنودایز رنگی دارد
حداکثر طول 3 متر

پروفیل لب پله کفپوش و سرامیک
کد: H-100A51
پروفیل لب پله کفپوش و سرامیک
107,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
امکان آنودایز رنگی دارد
حداکثر طول 3 متر

پروفیل کنج کاشی
کد: H-100A61
پروفیل کنج کاشی
81,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
امکان آنودایز رنگی دارد
حداکثر طول 3 متر

محافظ ستون تمام لاستیک دو جداره یک متری
کد: H-1000G1
محافظ ستون تمام لاستیک دو جداره یک متری
153,000 تومان

قیمت به ازای هر عدد می باشد.
ابعاد 7.5x7.5 می باشد
حداکثر طول یک متر

محافظ ستون تمام لاستیک تک جداره
کد: H-1000G2
محافظ ستون تمام لاستیک تک جداره
135,000 تومان

قیمت به ازای هر عدد می باشد.
ابعاد 8.5x8.5 می باشد
حداکثر طول یک متر

محافظ ستون پی وی سی دو جداره یک متری
کد: H-1000G3
محافظ ستون پی وی سی دو جداره یک متری
95,000 تومان

قیمت به ازای هر عدد می باشد.
جنس از نوع PVC می باشد
حداکثر طول یک متر

محافظ دیوار لاستیکی 15 سانتی
کد: H-1000G4
محافظ دیوار لاستیکی 15 سانتی
163,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
جنس فوم لاستیکی می باشد
رول 20 متری (ضریب 5)

محافظ کنج دیوار 5 سانتی پی وی سی
کد: H-1000G5
محافظ کنج دیوار 5 سانتی پی وی سی
85,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
جنس از نوع PVC می باشد
ابعاد هر بال 5 سانتیمتر

متوقف کننده خودرو - کار استاپ
کد: H-100GC1
متوقف کننده خودرو - کار استاپ
190,000 تومان

قیمت به ازای هر عدد می باشد.
جنس از نوع لاستیک درجه یک
طول 50 سانتیمتر

محافظ کنج دیوار فومی 2 متری
کد: H-100GF1
محافظ کنج دیوار فومی 2 متری
90,000 تومان

قیمت به ازای هر متر طول می باشد.
ابعاد هر بال 35 میلیمتر می باشد.
جنس از نوع فوم می باشد.